Hem

Välkommen

Välkommen till SAM, Sveriges Akademiska Musikterapeuter.
Här på vår hemsida finner du information om musikterapi och om SAM.                         

Kontakt

Styrelse består sedan årsmötet 2015-03-29 av:

Lukas Hatcher, ordförande, musikterapeut, MT-BC,  RMT-SAM

Katarina Pernler, kassör, musikterapeut, fil mag, RMT-SAM

Maria Munkesjö, sekreterare, musikterapeut, fil mag, RMT-SAM

Fredrik Bergqvist, ledamot, musikterapeut, fil mag, RMT-SAM

Eva Lillqvist, suppleant, student-musikterapi

Här kan du se styrelse och valkommitté:  Bild

Du kan kontakta SAM:s styrelse här: info@musikterapeut.se

Registrerade Musikterapeuter enligt SAM (RMT-SAM)