Utbildning

Bakgrund

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm har sedan 1981 erbjudit kurser i musikterapi. Ett utbildningsprogram för musikterapeuter startade 1991 och 2003 utvecklades programmet till att omfatta magisternivå.

 

 

Omfattning och behörighet och Innehåll

Klicka här!